Mùa lễ Vu Lan, bàn về chữ HIẾU

Hiếu thảo là một truyền thống đạo đức quý báu của người Việt Nam, là một người con Việt, tất thẩy ai nấy cũng thấm nhuần Đạo Hiếu. Nhân ngày Vu Lan, chúng ta...

Thế nào là Bình An?

Ai cũng muốn mình Bình An và có thể nghĩ xa xôi, nhưng đôi khi, Bình An là những việc rất đơn giản. Câu chuyện về đoạn đối thoại giữa hành giả và vị hòa...

06 chữ ĐỪNG cần phải nhớ để không hối hận về sau

Trong cuộc sống, đôi khi phải sống chậm lại và suy ngẫm nhiều hơn, xin giới thiệu với cả nhà 6 chữ Đừng cần phải nhớ - Một bài viết hay được bạn Lan Anh...

82 Lời răn cuộc sống của Alejandro Jodorowsky

1. Dành sự chú ý của bản thân cho chính mình. Luôn ý thức về cái mà bạn nghĩ, hiểu, cảm nhận, mong muốn và làm. 2. Luôn hoàn thành thứ mà bạn đã bắt...