Trong cuộc sống, đôi khi phải sống chậm lại và suy ngẫm nhiều hơn, xin giới thiệu với cả nhà 6 chữ Đừng cần phải nhớ – Một bài viết hay được bạn Lan Anh chia sẻ đến Fanpage PALTAL Fashion, mời cả nhà cùng đọc và suy ngẫm

6 CHỮ “ĐỪNG” PHẢI NHỚ – Để không phải hối hận về sau!

6ChuDungCanPhaiNhoDeKhongHoiHan.0

6ChuDungCanPhaiNhoDeKhongHoiHan.2 1. ĐỪNG hứa khi đang vui

6ChuDungCanPhaiNhoDeKhongHoiHan.12. ĐỪNG quyết định khi đang giận

6ChuDungCanPhaiNhoDeKhongHoiHan.33. ĐỪNG trả lời khi đang buồn

6ChuDungCanPhaiNhoDeKhongHoiHan.4

4. ĐỪNG vì quá cô đơn mà cầm nhầm bàn tay khác

6ChuDungCanPhaiNhoDeKhongHoiHan.5

5. ĐỪNG vì quá nhớ, mà nghĩ bờ vai nào cũng có thể tựa vào

6ChuDungCanPhaiNhoDeKhongHoiHan.6

6. ĐỪNG dành thời gian quan tâm đến những việc, hay những người không đáng.

Bạn muốn TẢI VỀ MÁY ĐỂ XEM + LƯU TRỮ – Click here