Cuộc sống hàng ngày tất bật khiến chúng ta lãng quên những điều giản đơn mà mang ý nghĩa sâu sắc.