Hành trình là những câu chuyện nhân văn, xúc động về sự cống hiến thầm lặng, bình dị nhưng vô cùng cao quý của các Thầy Cô giáo sau những năm cống hiến cho những thành công của giáo dục nước nhà. Mong sao những người Thầy, người Cô trên khắp đất nước sẽ luôn là những tấm gương sáng về đức hạnh để dìu dắt thế hệ tương lai trở thành những người chủ đầy đủ đức và tài cho đất nước, và mong sao xã hội sẽ luôn dành cho Thầy Cô những món quà trân quí nhất, đó là tinh thần tôn sư trọng đạo, biết ơn đền ơn.