Sư phụ hỏi: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng nửa chừng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào?”
Một đệ tử nói: “Con sẽ đi tìm”. Một đệ tử đáp: “Con đi mượn tạm cho nhanh”. Một đệ tử khác nói: “Là con, con sẽ đi mua”.
Sư phụ mỉm cười hỏi: “Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”.
=> Nếu bạn đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng đã nhiều hơn khả năng, nước nhiều hơn củi.
Để Hạnh phúc, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước 🙂
Kiếm củi chưa chắc sẽ có, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt được.
Hạnh phúc chính là bớt tham & biết đủ.

Sự đời thường không thể vạn phần như ý, có xả bỏ mới đắc được. Con người sống trên thế gian ai nấy đều truy cầu hạnh phúc. Chẳng thế mà thiên hạ thi nhau đắm chìm cuộc đua danh vọng, tiền tài. Nhưng tham vọng như cái thùng không đáy, chẳng bao giờ vơi cạn. Con người cứ mải miết chạy theo những thứ mình kỳ vọng sẽ mang lại hạnh phúc nhưng luôn thất vọng hết lần này tới lần khác.

PALTAL Tổng hợp